Ontdek de therapeutische mogelijkheden van homeopathie

Kan homeopathie een alternatief bieden voor het voorschrijven van antibiotica, angstremmers en slaapmiddelen? In recente praktijkstudies werden de medisch-economische voordelen van homeopathische geneesmiddelen bij de behandeling van terugkerende NKO-aandoeningen bij kinderen of bij angststoornissen aangetoond. Tijdens deze opleiding leren artsen hun homeopathische aanpak te preciseren of bij te sturen. Bovendien ontdekken ze al doende welke plaats homeopathie kan innemen naast de therapeutische middelen die ze al gebruiken en wat de praktische beperkingen ervan zijn.

Een totaalbehandeling leren: Diploma Homeopathische Behandeling (DHB)

Homeopathie biedt de arts een complete oplossing in tal van klinische situaties, vooral wanneer de omgeving en de individuele reacties van de patiënt een rol spelen. Het gebruik van homeopathie mag niet worden opgevat als slechts een puur pathologische visie van de aandoening. Medische kennis en de therapeutische toepassing ervan zijn onlosmakelijk verbonden met een klinische observatie, waarbij niet alleen de diagnose van de ziekte maar alle eigenschappen en de voorgeschiedenis van de patiënt in aanmerking worden genomen. Deze cursus duurt 160 uur, gespreid over 2 jaar, en bestaat uit afwisselend hoorcolleges, praktijklessen en panelgesprekken.


Een stapje verder

Doelstelling van de opleiding is de medische kennis verdiepen en de mogelijkheden van deze therapeutische benadering in de dagelijkse praktijk onder de knie krijgen. Aan de hand van een klinische rode draad worden twee belangrijke homeopathische geneesmiddelen bestudeerd via vergelijkingen, geneesmiddelenrelaties en combinaties met andere therapeutische middelen.

Elke module staat op zichzelf

Om te kunnen inschrijven voor een module van uw keuze, moet u aantonen dat u een voorafgaande opleiding over homeopathie hebt gevolgd (voorlegging attest) of de module ‘Basisbeginselen’ volgen.

Een opleiding OP MAAT, perfect afgestemd op uw dagelijkse praktijk

Fax: 02/705 34 19

Meer informatie over het CEDH

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze modules MHT en DHB